Προκήρυξη για μέλη Σ.Ε.Π. για την τριετία 2024-2027 και Συμπληρωματικές Προκηρύξεις σε Θ.Ε. του εξαμηνιαίου Π.Π.Σ. ΣΚΙ για το χρονικό διάστημα από 01/03/2024 έως 28/02/2026 και της εξαμηνιαίας Θ.Ε. ΑΤΜ3ΕΘΕ για το χρονικό διάστημα από 01/03/2024 έως 31/07/2026

Σας ενημερώνουμε ότι από αύριο 12 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 14:00 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για υποψήφια Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού […]