ΠΑΡΑΤΑΣΗ υποβολής αιτήσεων για την Προκήρυξη μελών Σ.Ε.Π. σε συγκεκριμένες Θεματικές Ενότητες για την τριετία 2024-2027

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων για υποψήφια Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) σε συγκεκριμένες Θεματικές Ενότητες Προγραμμάτων Σπουδών του […]