Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων για υποψήφια Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) σε συγκεκριμένες Θεματικές Ενότητες Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π. (δείτε εδώ τις Θ.Ε. για τις οποίες δίνεται παράταση), για την τριετία 2024-2027.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 23:59:59 μ.μ.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://dev.eap.gr/sep-candidate

Προκήρυξη

ΣΚΕ Πληροφοριακό Έντυπο 24-27

ΣΑΕ Πληροφοριακό Έντυπο 24-27

ΣΘΕΤ Πληροφοριακό Έντυπο 24-27

ΣΕΤ Πληροφοριακό Έντυπο 24-27

Προσφερόμενες Θεματικές Ενότητες_ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Συχνές Ερωτήσεις

Για υποβολή αίτησης πατήστε εδώ